L O G I K A

Wyniki studia niestacjonarne stan na 12 II 2022 *** Wyniki studia stacjonarne stan na 12 II 2022 *** Będę na Uczelni w środę 26I2022 ok. 10.00

Co robiliśmy studia niestacjonarne 23I2022 *** Co robiliśmy studia niestacjonarne 9I2022 *** Co robiliśmy studia niestacjonarne 12XII2021 ***

ADRES, NA KTÓRY PRZYSYŁAMY PRACE ZALICZENIOWE. MOŻNA TEż JE DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE. W styczniu podam, kiedy będę dostępny na Uczelni.
Jan Rusinek
Filia WSM w Ciechanowie
ul. Zórawskiego 5
06-400 Ciechanów

Adres interenetowy do kontaktów ze studentami
jr_log_ps@o2.pl

Zadania podstawowe robimy wszyscy. Gwarantują one ocenę 3 lub 3,5 w zależności od formy i treści rozwiazania. Oddajemy wydrukowaną stronę z zadaniami i na niej zaznaczone prawidłowe odpowiedzi. Na osobnych kartkach piszemy uzasadnienia czyli pełne rozwiązania zadań. Ocenę wyższą można dostać za aktywność na zajęciach lub (i) zrobienie zadań dodatkowych. W zadanich dodatkowych też oddajemy wydrukowaną stronę z zadaniami i opis rozwiązania.
Pragnę podkreślić, że dycyzji o rezygnacji ze zrobienia zadań na lepszą ocenę nie traktuję negatywnie np. jako przejaw braku ambicji czy lekceważenia i przyjmuję ze zrozumieniem i szacunkiem. (np. ktoś zaoszczędzony w ten sposób czas chce poświęcić rodzinie!).

INFORMACJA DLA STUDIÓW STACJONARNYCH Osoby, które mają wyższe oceny (oczywiście pod warunkiem dobrego zrobienia zadań podstawowych): na podstawie aktywności: 5 (nie trzeba robić zadań dodatkowych): 76083, 76482, 76094; 4,5 (na 5 wystarczy zrobić 1 zadanie dodatkowe): 76087, 76096, 76099, 76379. 4,0 (na 5 wystarczy zrobić 2 zadania dodatkowe): 76082, 76089, 76409. 3,5 (na 5 wystarczy zrobić 3 zadania dodatkowe): 76080, 76443, 76085, 76092, 76097, 76102, 76105.

Co robiliśmy studia niestacjonarne 28 XI 2021***

Co robiliśmy studia stacjonarne 26 XI 2021***

Zadania zaliczeniowe dodatkowe (na ocenę 4-5) z logiki studia niestacjonarne XI 2021. Kto nie ma przydzielonego zestawu imiennie zgłasza się po przydział na zajęciach. *** Zadania zaliczeniowe dodatkowe (na ocenę 4-5) z logiki studia stacjonarne XI 2021. Kto nie ma przydzielonego zestawu imiennie zgłasza się po przydział na zajęciach. *** Zadania zaliczeniowe podstawowe (na ocene 3-3+) z logiki studia niestacjonarne X 2021. Kto nie ma przydzielonego zestawu imiennie zgłasza się po przydział na zajęciach. *** Zadania zaliczeniowe podstawowe (na ocenę 3 - 3+) z logiki studia stacjonarne XI 2021. Kto nie ma przydzielonego zestawu imiennie zgłasza się po przydział na zajęciach. ***

Co robiliśmy studia niestacjonarne XII 20 i I 21*** Co robiliśmy studia dzienne 10XI 2020*** Przykładowe rozw. pracy zaliczeniowej podstawowej*** Przykładowy egzamin z logiki *** Materiały z logiki ***