OCENY STAN NA 8 viii 2020***

Do dnia 21 VII dostałem tylko jedą prace zaliczeniową student nr indeksu 73647 (Pan M. S.) Ocena bardzo dobra. Student 75670 ma ocene przepisaną.Proszę o pilne dosłanie prac! Niektórym mogę zaliczyć na podstawie aktywnośći na zajęciach: 75275, 75237, 60009, 70474, 75724, ale nie wszystkim.

Co robiliśmy 27 VI 2021*** Co robiliśmy 13 VI 2021*** Co robiliśmy 30 V 2021*** Co robiliśmy 16 V 2021*** Co robiliśmy 25 IV 2021*** Co robiliśmy 11 IV 2021*** Co robiliśmy 21 III 2021*** Co robiliśmy 7 III 2021*** Zestaw 80

Szanowni studenci! Niestety internet okazał się bardzo zawodnym i wiele zadań przysłanych mi przez studentów w poprzednim semestrze nie docierało. Ponadto sprawdzanie rozwiązań przy komputerze dodatkowo popsuło mi i tak już kiepski wzrok (niektórze zdjęcia były nie do odczytania). Dlatego postanowiłem w tym semestrze (semestr letni 2020/2021) skorzystać ze zwykłej poczty. Oto adres na który posyłamy rozwiązania:

Jan Rusinek
Filia WSM w Ciechanowie
ul. Zórawskiego 5
06-400 Ciechanów

Natomiast adres interenetowy założony specjalnie do kontaktów ze studentami
jr_log_ps@o2.pl
będziemy wykorzystywać do innych spraw, pytań itp.

Zaliczenie przedmiotu zrobimy na podstawie zadań zaliczeniowych (zostaną wkrótce tu umieszczone). Zrobienie zadań podstawowych wystarczy do oceny dst lub dst+ (w zależności od treści i formy opisu rozwiązań). Na ocene wyższą będą zadania dodatkowe.
Pragnę podkreślić, że dycyzji o rezygnacji ze zrobienia zadań na lepszą ocenę nie traktuję negatywnie jako przejaw braku ambicji czy lekceważenia i przyjmuję ze zrozumieniem i szacunkiem. (np. ktoś zaoszczędzony w ten sposób czas chce poświęcić rodzinie!).


Zadania zaliczeniowe podstawowe (na 3 lub 3+)*** Zadania zaliczeniowe dodatkowe (na 4 - 5)*** Zadania z rozwiązaniami analogiczne jak zaliczeniowe dodatkowe*** Zadania z rozwiązaniami analogiczne jak zaliczeniowe podstawowe***

Materiały z logiki