ZWOLNIENIA: W sumie jest 12 zadań: Zwolnienia z 6 zadań: 76352, 76481 (czyli wystarczy zrobić 6 na ocenę bdb) zwolnienia z 4 zadań: 76355; zwolnienie z 3 zadań: 76348; z 2 zadań 76565.

Co robiliśmy 5 VI 2022 ***

Miałem awarię komputera i straciłem plik z ostatnich zajęć (8 V 2022) i nie mogłem go umieścić na stronie. Przepraszam.

Zadania zaliczeniowe dla wszystkich na ocenę 3-3+***Zadania dodatkowe zaliczeniowe dla chętnych na ocenę wyższą. UWAGA to nie jest test, dlatego początkowa informacja o rodzaju testu jest niepotrzebna. *** Co robiliśmy 10 IV 2022 *** Szanowni studenci! Niestety internet okazał się bardzo zawodnym i wiele zadań przysłanych mi przez studentów w poprzednim semestrze nie docierało. Ponadto sprawdzanie rozwiązań przy komputerze dodatkowo popsuło mi i tak już kiepski wzrok (niektórze zdjęcia były nie do odczytania). Dlatego postanowiłem w tym semestrze (semestr letni 2021/2022) skorzystać ze zwykłej poczty. Oto adres na który posyłamy rozwiązania:

Jan Rusinek
Filia WSM w Ciechanowie
ul. Zórawskiego 5
06-400 Ciechanów

Natomiast adres interenetowy założony specjalnie do kontaktów ze studentami
jr_log_ps@o2.pl
będziemy wykorzystywać do innych spraw, pytań itp.

Zaliczenie przedmiotu zrobimy na podstawie zadań zaliczeniowych (zostaną wkrótce tu umieszczone). Zrobienie zadań podstawowych wystarczy do oceny dst lub dst+ (w zależności od treści i formy opisu rozwiązań). Na ocene wyższą będą zadania dodatkowe.
Pragnę podkreślić, że dycyzji o rezygnacji ze zrobienia zadań na lepszą ocenę nie traktuję negatywnie jako przejaw braku ambicji czy lekceważenia i przyjmuję ze zrozumieniem i szacunkiem. (np. ktoś zaoszczędzony w ten sposób czas chce poświęcić rodzinie!).

Co robiliśmy 27 VI 2021*** Co robiliśmy 13 VI 2021*** Co robiliśmy 30 V 2021*** Co robiliśmy 16 V 2021*** Co robiliśmy 25 IV 2021*** Co robiliśmy 11 IV 2021*** Co robiliśmy 21 III 2021*** Co robiliśmy 7 III 2021*** Zestaw 80

Zadania z rozwiązaniami analogiczne jak zaliczeniowe dodatkowe*** Zadania z rozwiązaniami analogiczne jak zaliczeniowe podstawowe***

Materiały z logiki