Nie dostałem żadnej pracy od osób (podaję numer indeksu): 73877, 74632, 60019. Mam informację, że osoba nr 68905 ma mieć przepisaną ocenę, ale nie mam żadnej podkładki. Osoba nr 68948 ma przepisaną ocenę (4) (jest podkładka). Mam też na liście panią Katarzynę Kr.. (bez numeru indeksu) i nie mam od niej żadnej pracy. Proszę wszystkich wymienionych o dosłanie - nie będzie kar za spóźnienie.

Drodzy Studenci!
Kończę już sprawdzać Wasze prace. Wszyscy, którzy przysłali jakieś rozwiązania mają zaliczone. Ci którzy zdecydowali się zrobić zadania dodatkowe mają 5 lub 4+. Mieliście dużo trudniejsze zadanie niż Wasi koledzy w poprzednich latach. Samodzielne przyswajanie wiedzy i robienie zadań bez bezpośredniego kontaktu z prowadzącym jest niełatwe. Dlatego wszystkim bez wyjątku gratuluję i dziękuję za włożony wysiłek.

Drodzy Studenci!
Dostaję bardzo dużo prac zaliczeniowych z wielu przedmiotów do oceny. Dlatego proszę o cierpliwość, sprawdzenie musi trochę potrwać.

Zaliczenie przedmiotu zrobimy na podstawie zadań zaliczeniowych. Zrobienie zadań 1-3 wystarczy do oceny dst lub dst+ (w zależności od treści i formy opisu rozwiązań). Na ocene wyższą są zadania dodatkowe w formie testowej, ale oprócz zaznaczenia prawidłowych odpowiedzi trzeba dokładnie opisać rozwiązanie. Treść i jakość tego opisu będzie decydowała o ocenie.
Pragnę podkreślić, że dycyzji o rezygnacji ze zrobienia zadań na lepszą ocenę nie traktuję negatywnie jako przejaw braku ambicji czy lekceważenia i przyjmuję ze zrozumieniem i szacunkiem. (np. ktoś zaoszczędzony w ten sposób czas chce poświęcić rodzinie!).
Termin przysyłania zadań 15 VI 2020.
Dodatkowe zadania (przydział imienny) na ocenę 4-5. Jeśli kogoś nie ma na liście prosze o kontakt mailowy. Proszę też o ewentualne pytania i prośby o pomoc.

Uwaga: Mozna rozwiazanie zadania wyslac w formie pliku tekstowego, pdfa, skanu, zdjecia w pliku jpg. itp.

Zadania z rozwiazaniami analogiczne jak zaliczeniowe

Zadania zaliczeniowe

Materiały z logiki