Oceny stan na 18 III 2021

ZWOLNIENIA z zadań dodatkowych 1. Zwolnieni ze wszystkich 3 zadań dodatkowych: 75599 (A. B), 70903 (R. B.), 75595 (M. M. J.), 75597 (D. K. M.), 71251 (D. A. R.), 75624 (P. Z.), Kazimierska Beata (nie mam nr. indeksu). 2. Zwolnieni z 2 zadań dodatkowych (można wybrać z jakich): 75598 (T. B.), 75585 (E. R.) 3. Zwolnieni z 1 zadania dodatkowego (można wybrać z jakiego): 75575 (M. W. C), 75591 (D. K.), 75602 (M. E. N), 75577 (M. K. M),. Zadania podstawowe przysyłają wszyscy.

Drodzy studenci! Odpowiadam na wszystkie pytania i wątpliwosci wysłane pod adresem

jr_log_ps@o2.pl

Postaram sie w miarę szybko odpowiadać najczęściej zamieszczając zarówno pytanie jak odpowiedź na tej stronie.
Pod tym adresem przesyłamy tez zadania zaliczeniowe. Termin do końca semestru. Jednak przysłanie pod sam koniec semestru spowoduje długi czas oczekiwania na sprawdzenie.
W najbliższym czasie zostanie tu umieszczony plik z zadaniami zaliczeniowymi przydzielonymi imiennie. Jednocześnie przygotuję przykładowe rozwiazania zadan domowych. Każdy list z rozwiązaniami w treści listu zawierać musi nazwisko i imię studenta, numer grupy i przedmiot. Dzięki tym informacjom mój komputer wrzuca pliki do odpowiednich folderów, co mi bardzo ułatwia pracę.

Rozwiązania w formie pliku pdf, jpg lub innego przesyłamy w załączniku.

Poprzedni semestr pokazał, że stosunkowo często listy nie dochodzą nie z winy studenta. Czasami nawet tak się zdarza, że adres studenta jest na stałe blokowany przez mój adres (oczywiście ja nie mam z tym nic wspólnego) i student był zmuszony posłać swoją pracę z adresu kolegi. W takich sytuacjach nie będzie żadnych spóźnień i wszystko zostanie uwzględnione. Poniżej zamieszczone sa zadania zaliczeniowe podstawowe. Wystarczą one na ocenę 3 lub 3,5 w zależności od treści i formy rozwiązania. Zadania dodatkowe (trudniejsze) są dla chętnych na oceną wyższą. Decyzję o rezygnacji z robienia trudniejszych zadań przyjmuje z szacunkiem i zrozumieniem i w żadnym wypadku nie traktuję jako przejaw braku ambicji czy lenistwa. Ktoś np. chce zaoszczędzony w ten sposób czas poświęćić rodzinie, co też jest bardzo godne uznania.

Co robiliśmy 11 I*** Co robiliśmy 21 XII*** Co robiliśmy 14 XII*** Przykładowe rozw. pracy zaliczeniowej dodatkowej *** Przykładowe rozw. pracy zaliczeniowej podstawowej *** Zadania zaliczeniowe podstawowe na ocenę 3 lub 3+*** Zadania zaliczeniowe dodatkowe trudniejsze na ocenę wyższą*** Decyzję o rezygnacji z robienia trudniejszych zadań przyjmuję z szacunkiem i zrozumieniem i w żadnym wypadku nie traktuję jako przejaw braku ambicji czy lenistwa. Ktoś np. chce zaoszczędzony w ten sposób czas poświęćić rodzinie, co jest równie godne uznania. Co robiliśmy 9 XI*** Przykłady zadań*** Materiały dydaktyczne z logiki (podręcznik)