Sprawdzone prace i oceny *** Co robiliśmy 27VI 2021 *** Co robiliśmy 13VI 2021 *** Co robiliśmy 30V 2021 *** Co robiliśmy 16V 2021 *** Co robiliśmy 25IV 2021 *** Co robiliśmy 11IV 2021 *** Co robiliśmy 21III 2021*** Co robiliśmy 7III 2021
Szanowni studenci! Niestety internet okazał się bardzo zawodnym i wiele zadań przysłanych mi przez studentów w poprzednim semestrze nie docierało. Ponadto sprawdzanie rozwiązań przy komputerze dodatkowo popsuło mi i tak już kiepski wzrok (niektórze zdjęcia były nie do odczytania). Dlatego postanowiłem w tym semestrze (semestr letni 2020/2021) skorzystać ze zwykłej poczty.

Oto adres na który posyłamy rozwiązania:

Jan Rusinek
Filia WSM w Ciechanowie
ul. Zórawskiego 5
06-400 Ciechanów

Na zajęciach ustaliliśmy, że będzie też opcja dostarczenia zbiorowo zaliczeń bezpośrednio do mnie.

Natomiast adres interenetowy założony specjalnie do kontaktów ze studentami
jr_log_ps@o2.pl
będziemy wykorzystywać do pilnych spraw, pytań itp.

Zaliczenie przedmiotu zrobimy na podstawie zadań zaliczeniowych. Będą zadania podstawowe na ocenę 3, 3+ oraz dodatkowe na oceny wyższe. Pragnę podkreślić, że dycyzji o rezygnacji ze zrobienia zadań na lepszą ocenę nie traktuję negatywnie jako przejaw lenistwa czy braku ambicji i przyjmuję ze zrozumieniem i szacunkiem. (np. ktoś zaoszczędzony w ten sposób czas chce poświęcić rodzinie!).
Termin dostarczania rozwiązań ustalimy na zajęciach. Dodatkowy przydział zadań zaliczeniowych: Filip Dąbrowski 48, Kacper Wojciechowski 49, Konrad Biernat 50, Laura Szymańska 51, Rafael Zakrzewski 52.

Przykładowe rozw. zadań 7-12 z załączonego zestawu 100*** Przykładowe rozw. 6 pierwszych zadań z zestawu 100 *** Przykładowe zadania zestaw 100*** Zadania zaliczeniowe podstawowe marzec 2021 - IV semestr 2020/21*** Zadania zaliczeniowe dodatkowe na wyższą ocenę marzec 2021 - IV semestr 2020/21.

Całą teorię potrzebną do rozwiązania zadań można znaleźć w materiałach poniżej. Pod powyższym adresem można zwracać się z wszelkimi pytaniami i prośbami o pomoc.

Podręcznik z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej ***Zadania z rachunku prawdopodobieństwa z rozwiązaniami ***Wzory ze statystki opisowej ***Przykładowy egzamin taki jak zadania zaliczeniowe podstawowe ***Zadania ze statystyki matematycznej ***Makra do open office calc do zadań ze statystyki matematycznej ***Makra ze statystyki opisowej do arkusza kalkulacyjnego - openoffice calc ***Tablice statystyczne