ANALIZA MATEMATYCZNA I ALGEBRA LINIOWA
Zadania zaliczeniowe z wykładu 2019/20. Kogo nie ma na liście zgłasza się na zajęciach po przydział zestawu.
Zadania zaliczeniowe z ćwiczeń 2019/20. Kogo nie ma na liście zgłasza się na zajęciach po przydział zestawu.
Analiza matematyczna *
Algebra liniowa
Liczby zespolone