Oceny osób, których prace już otrzymałem stan na 20 II

ZWOLNIENI Z ZADAŃ DODATKOWYCH: z wszystkich 3 zadań: 74101, 74176, 74096, 30305, 74215; z 2 zadań dodatkowych (można sobie wybrać): 74089, 74084, 74201, 74093, 74183, 74150, 74086; z 1 zadania dodatkowego: 74158, 74189, 74210, 74160, Kucek A. (nie mam numeru indeksu).

Drodzy studenci. Poniżej zamieszczone sa zadania zaliczeniowe. Wystarczą one na ocenę 3 lub 3,5 w zależności od treści i formy rozwiązania. Zadania dodatkowe (trudniejsze) są dla chętnych na oceną wyższą. Decyzję o rezygnacji z robienia trudniejszych zadań przyjmuje z szacunkiem i zrozumieniem i w żadnym wypadku nie traktuję jako przejaw braku ambicji czy lenistwa. Ktoś np. chce zaoszczędzony w ten sposób czas poświęćić rodzinie, co jest bardzo godne uznania. Rozwiązania przysyłamy na adres:

jr_log_ps@o2.pl

Na ten adres wysyłamy też wszelkie pytania i ewentualne prośby o pomoc. Postara sie w miarę szybko odpowiadać najczęściej zamieszczając zarówno pytanie jak odpowiedź na tej stronie.
Każdy list z rozwiazaniami w treści listu zawierać musi nazwisko i imię studenta, kierunek (czyli administracja), numer grupy i przedmiot (czyli logika prawnicza) informację czy jest to zestaw podstawowy (na 3 i 3,5) czy dodatkowy ( na wyższą ocenę). Dzięki tym informacjom mój komputer wrzuca pliki do odpowiednich folderów, co mi bardzo ułatwia pracę.
Rozwiązania w formie pliku pdf, jpg lub innego przesyłamy w załączniku. Bardzo prosze nie odsyłać mnie do jakiejś chmury!
Poprzedni semestr pokazal, że stosunkowo często listy nie dochodzą nie z winy studenta. Czasami nawet tak się zdarza, że adres studenta jest na stałe blokowany przez mój adres ( oczywiście ja nie mam z tym nic wspólnego) i student był zmuszony posłać swoją pracę z adresu kolegi. W takich sytuacjach nie będzie żadnych spóźnień i wszystko zostanie uwzględnione.

Okazało się, że niektóre osoby znalazły się na liście dwa razy! Dlatego komputer przydzielił im po dwa zestawy. Oczywiście robią tylko jeden (można sobie wybrać który).

Co robiliśmy 24 I 2021.*** Co robiliśmy 13 XII 2020.*** Przykładowe rozw. pracy zaliczeniowej dodatkowej *** Przykładowe rozw. pracy zaliczeniowej podstawowej *** Zadania zaliczeniowe z logiki prawniczej. X 2020. Kto nie ma przydzielonego zestawu imiennie zgłasza się po przydział na zajęciach lub mailem. *** Zadania zaliczeniowe dodatkowe z logiki prawniczej na lepsza ocenę X 2020. Kto nie ma przydzielonego zestawu imiennie zgłasza się po przydział na zajęciach lub mailem. *** Przykładowy egzamin z logiki *** Podręcznik z logiki