Dodatkowe zadania zaliczeniowe z logiki prawniczej. X 2019.

Zadania zaliczeniowe z logiki prawniczej. X 2019. Kto nie ma przydzielonego zestawu imiennie zgłasza się po przydział na zajęciach. Osoby, ktore chcą lepszą oceną zglaszają to na najbliąszych zajęciach. Zostaną dla nich przygotowane dodatkowe trudniejsze zadania.

Egzamin z logiki

Materiały z logiki