Co robiliśmy30 I 2022

Co robiliśmy19 XII 2021 i 16 I 2022

Zadania zaliczeniowe podstawowe z logiki prawniczej. XII 2021. Kto nie ma przydzielonego zestawu imiennie zgłasza się po przydział na zajęciach lub mailem. ***

Zadania zaliczeniowe dodatkowe z logiki prawniczej na lepsza ocenę X 2020. Kto nie ma przydzielonego zestawu imiennie zgłasza się po przydział na zajęciach lub mailem.***

Drodzy studenci. Powyżej zamieszczone sa zadania zaliczeniowe. Zadania podstawowe wystarczą na ocenę 3 lub 3,5 w zależności od treści i formy rozwiązania. Zadania dodatkowe (trudniejsze) są dla chętnych na oceną wyższą. Decyzję o rezygnacji z robienia trudniejszych zadań przyjmuję z szacunkiem i zrozumieniem i w żadnym wypadku nie traktuję jako przejaw braku ambicji czy lenistwa. Ktoś np. chce zaoszczędzony w ten sposób czas poświęćić rodzinie, co jest bardzo godne uznania. Zadania muszą być dostarczone na papierze - można je też przesyłać zwykłą pocztą na adres:
Jan Rusinek
Filia WSM w Ciechanowie
ul. Zórawskiego 5
06-400 Ciechanów

Adres elektroniczny do kontaktów: jr_log_ps@o2.pl

Na ten adres wysyłamy wszelkie pytania i ewentualne prośby o pomoc. Postaram sie w miarę szybko odpowiadać najczęściej zamieszczając zarówno pytanie jak odpowiedź na tej stronie.

Praca z rozwiazaniami zawierać musi nazwisko i imię studenta, nr indeksu, kierunek (czyli administracja), numer grupy i przedmiot (czyli logika prawnicza) informację czy jest to zestaw podstawowy (na 3 i 3,5) czy dodatkowy ( na wyższą ocenę).

Co robiliśmy 24 I 2021.*** Co robiliśmy 13 XII 2020.*** Przykładowe rozw. pracy zaliczeniowej dodatkowej *** Przykładowe rozw. pracy zaliczeniowej podstawowej *** Zadania zaliczeniowe z logiki prawniczej. X 2020. Kto nie ma przydzielonego zestawu imiennie zgłasza się po przydział na zajęciach lub mailem. *** Zadania zaliczeniowe dodatkowe z logiki prawniczej na lepsza ocenę X 2020. Kto nie ma przydzielonego zestawu imiennie zgłasza się po przydział na zajęciach lub mailem. *** Przykładowy egzamin z logiki *** Materiały z logiki