Wszystkie nowe materialy z wszystkich przedmiotow sa na stronie NOWA STRONA

PRAKTYCZNE METODY ILOSCIOWE W ZARZ. 4sem.
LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU - 6sem.
LOGISTYKA 2019
Zadania zaliczeniowe ze statystyki 2019/20
Egzamin z matematyki omawiany 12 I 2020.
Zadania zaliczeniowe z matematyki finansowej dla 5 osób specjalności rachunkowość 2019/20. Proszę się podzielić zestawami.
Dodatkowe zadania domowe - badania operacyjne V sem. 2019/20 za zajecia w dniu 1 XII 2019. Dla wszystkich te same 2 zadania. Oddajemy je na kartce.
Zadania zaliczeniowe badania operacyjne V sem 2019/20
Przykładowy egzamin z matematyki 2018
Przykładowy egzamin ze statystyki 2018
Materiały z badań operacyjnych
Przyklad egzaminu z matematyki 14 V 2017
Podstawowe wzory ze statystyki opisowej
Makra ze statystyki opisowej do arkusza kalkulacyjnego - openoffice calc
Podręcznik z matematyki finansowej
Podręcznik z matematyki