ZWOLNIENIA z zadań dodatkowych - to dotyczy chętnych na wyższą ocenę (10 podstawowych robią wszyscy): zwolnienie z 4 zadań dodatkowych (czyli na ocene 5 wystarczy zrobić oprócz podstawowych tylko dobrze jedno dodatkowe!): 75280, 74878; zwolnienie z 3 zadań dodatkowych: 74981, 74884, 74876, ; zwolnienie z 2 zadań dodatkowych 75148.

Szanowni Państwo!
Nie mogłem w żaden sposób dnia 20 V 2022 połączyć się na Teamsie z Waszą grupą. Ponieważ Państwo (ani ja) nie ponosimy za to winy (a dzisiaj mielismy robić ostatnie zadanie dodatkowe oraz miałem odpowiadać na ewentualne Państwa pytania) proponuję następujące rozwiązanie: Z zadań podstawowych wybieramy tylko 10 (dowolnych) zamiast 12. Z dodatkowych (są tylko dla chętnych) rozwiązujemy tylko 5 pierwszych. Informacje o zwolnieniach z części zadań (za aktywność) ogłoszę w poniedziałek.

Co robiliśmy 6 V 2022 *** Co robiliśmy 8 IV 2022 *** Co robiliśmy 25 III 2022 ***

ADRES, NA KTÓRY PRZYSYŁAMY PRACE ZALICZENIOWE.
Jan Rusinek
Filia WSM w Ciechanowie
ul. Zórawskiego 5
06-400 Ciechanów

Zadania zaliczeniowe III 2022 dodatkowe na wyższą ocenę

Zadania zaliczeniowe III 2022 podstawowe na ocenę 3 - 3+ - TE ZADANIA ROBIĄ WSZYSCY

Co robiliśmy 25 II i 11 III 2022 ***

1) Koniecznie proszę dołączać kartki z wydrukiem treści zadań. Jeśli jej nie ma trudno mi sprawdzać.
2) W zadaniach rozwiązywanych przy pomocy komputera proszę o wyraźne opisanie jakich funkcji excela używaliśmy. Napisanie rozwiązania na komputerze nie oznacza, że rozwiązywaliśmy przy pomocy komputera. Osoby, które juz przysłały rozwiązania nie spełniające tych warunków mają zaliczone, ale aby poprawić ocenę mogą przysłać uzupełnienia.

Co robiliśmy 13VI 2021 *** Co robiliśmy 30V 2021 *** Co robiliśmy 16V 2021 *** Co robiliśmy 25IV 2021 *** Co robiliśmy 11IV 2021 *** Co robiliśmy 21III 2021 *** Co robiliśmy 7III 2021


Natomiast adres interenetowy założony specjalnie do kontaktów ze studentami
jr_log_ps@o2.pl
będziemy wykorzystywać do innych spraw, pytań itp.

Będziemy na zajęciach m.in. omawiać zadania zaliczeniowe. Bedziemy częśc zadań robić na komputerze. Dlatego proszę o ściagniecie darmowego OPEN OFFICE lub OPEN OFFICE PORTABLE. Oczywiście płatny Excel też się by nadawał, ale dojście do potrzebnych poleceń jest bardziej skomplikowane. Jeśli wszyscy bedziemy używac tego samego programu będzie nam łatwiej. Np. bardzo dobra wersja 3.2, której ja używam jest pod linkiem https://downloads.tomsguide.com/OpenOfficeorg-Portable,0301-7211.html

Przykładowe rozwiązania zadań zaliczeniowych 6-12.*** Przykładowe rozwiązania zadań zaliczeniowych 1-4. *** Treść przykładowych zadań. Następne (nie wszystkie - w niektórych będzie tylko wskazówka) bedą podane wkrótce. Część rozwiązań jest napisana na komputerze i komputer jest wykorzystany do obliczeń, część ręcznie po to aby pokazać, że komputer nie jest do rozwiązania konieczny.

Zadania zaliczeniowe III 2021

Podręcznik z matematyki finansowej