Zadania zaliczeniowe z matematyki dla I semestru 2019/20 studia niestacjonarne. Kogo nie ma na liscie zgłasza się po przydział na zajęciach.

Zadania zaliczeniowe z matematyki dla I semestru 2019/20 studia stacjonarne. Kogo nie ma na liscie zglasza sie po przydzial na zajeciach. Zadania oddajemy na cwiczeniach w terminie uzgodnionym z prowadzacym ćwiczenia.

Przykladowy egzamin z matematyki finansowej dla IV semestru niestacjonarne. Po naniesieniu poprawek i kompilacji wylosowaly sie inne dane liczbowe niż na zajeciach!
Przykadowy egzamin ze statystyki dla II semestru 2016/2017 omawiany 4VI2017
Przykadowy egzamin z matematyki finansowej
MATEMATYKA FINANSOWA - podrcznik
EKONOMETRIA - makra do calca do zadania 2 opracowywane na zajciach 22 I 2017
EKONOMETRIA - dodatkowe zestawy zaliczeniowe
EKONOMETRIA - UWAGA. Przykadowy egzamin poprawka
EKONOMETRIA - Przykadowy egzamin
Ekonometria. Pliki do arkusza kalkulacyjnego omawiane 5 XII 2016
Ekonometria. Plik do arkusza kalkulacyjnego omawiany 20 XI 2016
EKONOMETRIA - Podstawowe metody
Badania operacyjne-podrcznik
Badania operacyjne-przykady metody symplex
Podstawowe wzory ze statystyki opisowej
Przykladowy egzamin ze statystyki opisowej